Collaborizeclassroom

En helt gratis lärplattform för olika slags undervisning. Den har massor av möjligheter för kommunikation och administration av digitalt lärande. Blended learning och Flipped Classroom gratis och nu på direkten! Till nackdelarna hör att sidorna är på engelska. Allt material och instruktioner skriver man förstås på svenska när man gör kurserna. Åäö fungerar utan problem. Till fördelarna hör att det finns massor med färdiga kurser som är mycket inspirerande ur pedagogisk synvinkel. Jag kom på en till nackdel. Jag tror inte att det går att koppla användarna och resultat till andra system. Däremot är de elever som det handlar om vana med att registrera sig på internetsidor. De får en kurskod av läraren och sedan är de inne!

http://www.collaborizeclassroom.com/

Svara