Artiklar märkta ‘för projektor’

Svenska dialekter

Här finns ett komplett arkiv med svenska dialekter. Du kan få lyssna till hur män och kvinnor, gamla och unga pratar i olika delar av landet. Inspelningarna är gjorda av flera universitet i samverkan och tjänsten är helt gratis att använda. Mycket nöje!

Webbkameror

Se hur det ser ut JUST NU i Sverige, Norge och Finland. Kamerorna sitter uppsatta för att du ska få en bild av hur det är där.

http://www.vaplan.com/

Gapminder - statistik om världen

Gapminder är en grafisk presentation av alla länders utveckling. (Läs mer…)

Matsmältningen

Se en animation av hur maten passerar genom kroppen. (Läs mer…)