Interaktiv tavla

Mentimeter

Mentimeter är ett program för direkt respons från publiken. Föreläsaren ställer en fråga i sin presentation och åhörarna svarar antingen på en webbsida i datorn eller i en app i telefonen. Telefonanvändare kan också få en QR-kod i presentationen för att komma till frågorna direkt. Resultatet visas direkt som ett stapeldiagram i presentationen. Så  snyggt, lättanvänt och kraftfullt det kan bli. Och gratis förstås!

http://mentimeter.com/