Om bilder i media

Mediekompass har en kurs om bilder i media, Fatta fotot. På mediekompass.se finns lektionstips för alla åldrar i många ämnen; svenska, SO, NO, matematik, bild och språk.

Svara